Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 25
Image Size
4.1 MB
Resolution
1600×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
293
Favourites
30 (who?)
Comments
25
×
[project] Trang Trai BACH HIEN 142408 by Miu-Etic [project] Trang Trai BACH HIEN 142408 by Miu-Etic
Đừng phóng to nó nhé <3 
Đừng đem nó đi đâu nhé <3
Bạch Hiền yêu bạn <3
Add a Comment:
 
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Oct 8, 2014  Student General Artist
Xinh ghê :'3
Reply
:iconjdj-blockb:
JDJ-BlockB Featured By Owner Sep 3, 2014  Student Digital Artist
ý tưởng nhoooooo <3
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Aug 29, 2014  Student Interface Designer
á, = )) em nhớ đến Happy City = )) 
Reply
:iconcan-nhi2000:
Can-nhi2000 Featured By Owner Aug 26, 2014
Cái này trên zing me nè, tao cũng có chơi nhưng bỏ rồi :D
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Aug 26, 2014
hự O_O có trên Zing me à OvO t chưa có chơi lần nàooooo, mà ai cũng chê trò này hết vậy = ))))) T_T 
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Aug 26, 2014  Student Interface Designer
a đù
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Aug 26, 2014
u đà :vvv
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Aug 25, 2014  Student Interface Designer
trò chơi trên zing me phớ hơm ._. (?)
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Aug 26, 2014
hình như không phải O_O trò này tên Famery ấy O_O
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Aug 27, 2014  Student Interface Designer
Hồi trước chơi zingme e thấy giống vậy TvT
Reply
Add a Comment: